On the 16th of May 2019 “De Oude Gedaante” (The Old Guise) was unveiled, a bronze image of former Lochem. The ceremony took place in the town hall and was opened by the city councel member Eric Jan. Aebele Trijsburg gave a speech on the realisation of the statue and performed a magic trick. Arne Heitmeijer, director of Hotel Hof van Gelre, the initiator and main funder of the project, gave a speech too, offering it to the community of Lochem. Then the mayor, Sebastiaan van ‘t Erve, unveiled the artwork allowing all guests to see the new piece. 

Op 16 mei 2019 heeft de onthulling van “De Oude Gedaante” plaatsgevonden, een bronzen beeld van oud Lochem. De onthulling vond plaats in het gemeentehuis en werd geopend door wethouder Eric Jan. Aebele Trijsburg gaf een speech over de totstandkoming van het beeld en deed een goocheltruc. Arne heitmeijer, directeur van Hotel Hof van Gelre, de initiator en hoofdsponsor van het project, gaf eveneens een speech en bood het beeld aan de Lochemse gemeenschap aan. Vervolgens onthulde de burgemeester, Sebastiaan van ‘t Erve, het beeld zodat de gasten het nieuwe werk van alle kanten konden bekijken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthulling bronzen sculptuur in Lochem

Op 16 mei vindt de onthulling plaats van het bronzen beeld dat door Aebele Trijsburg speciaal voor de stad Lochem is gemaakt. Hotel het Hof van Gelre biedt de sculptuur aan de gemeente Lochem aan. Het beeld komt tijdelijk in het gemeentehuis te staan maar zal op den duur een plekje krijgen in het centrum van de stad.    

Hier wordt het beeld gegoten in Bronsgieterij Van der Kleij